Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπερδιπλασιασμός κερδών για τη Μουζάκης στο 6μηνο

Υπερδιπλασιασμό των ενοποιημένων κερδών προ φόρων και μετά από φόρους πέτυχε η Ελ. Δ. Μουζάκης το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Υπερδιπλασιασμός κερδών για τη Μουζάκης στο 6μηνο
Υπερδιπλασιασμό των ενοποιημένων κερδών προ φόρων και μετά από φόρους πέτυχε η Ελ. Δ. Μουζάκης το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκαν στο ύψος των 1,143 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 131,56% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος ένα χρόνο πριν, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 172,93%, με αποτέλεσμα να αγγίξουν το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα τα 876.217 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν στα 3,866 εκατ. ευρώ έναντι 3,687 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2005.

Ωστόσο οι ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12,54% και διαμορφώθηκαν στα 29,071 εκατ. ευρώ, ενώ πτώση 16,52% σημείωσαν τα μικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 6,404 εκατ. ευρώ.

Εν αντιθέσει με τα ενοποιημένα αποτελέσματα, τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα σημείωσαν σημαντική υποχώρηση.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της μητρικής μειώθηκαν κατά 34,13% και διαμορφώθηκαν στα 15,934 εκατ. ευρώ, κάμψη 32,55% εμφάνισαν τα μικτά κέρδη, τα οποία άγγιξαν τα 3,128 εκατ. ευρώ, στα 2,207 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα EBITDA από 2,814 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν, τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 33,32% και ανήλθαν στα 246.142 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 174.775 ευρώ έναντι 239.972 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v