Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική: Καταβλητέοι φόροι 475.065,28 ευρώ

Καταβλητέοι φόροι ύψους 475.065,28 ευρώ προέκυψαν για την εταιρία Δομική Κρήτης, ύστερα από την ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για τις χρήσεις 2003-2005.

Δομική: Καταβλητέοι φόροι 475.065,28 ευρώ
Καταβλητέοι φόροι ύψους 475.065,28 ευρώ προέκυψαν για την εταιρία Δομική Κρήτης, ύστερα από την ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για τις χρήσεις 2003-2005.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δόθηκε προκαταβολή ποσού 95.013,05 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο διακανονίσθηκε σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v