Εβροφάρμα: Συρρίκνωση ζημιών στο εξάμηνο

Στα 480 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο για την Εβροφάρμα έναντι ζημιών 1,56 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Εβροφάρμα: Συρρίκνωση ζημιών στο εξάμηνο
Κατά το Α' εξάµηνο του 2013 αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) της Εβροφάρμας και έφθασαν τα µεν ενοποιηµένα στις 1.412 χιλ. € τα δε εταιρικά στις 1.243 χιλ €, έναντι 773 χιλ. € και 522 χιλ. € της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Επίσης βελτιώθηκε το αποτέλεσµα προ φόρων και οι ενοποιηµένες ζηµιές περιορίσθηκαν στις 632 χιλ. € από 1.423 χιλ. € της περυσινής περιόδου, το δε εταιρικό στις 587 χιλ. € από 1.499 χιλ. € αντίστοιχα.

Το δε ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε ζηµιές 480 χιλ. € έναντι ζηµιών 1.563 χιλ. € της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµιές 379 χιλ. € έναντι ζηµιών 1.638 χιλ. € αντίστοιχα.

Η πιο πάνω βελτίωση των αποτελεσµάτων οφείλεται αφενός στη µείωση του κόστους παραγοµένων και αφετέρου στην αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων. Όπως ήταν αναµενόµενο οι ενοποιηµένες και οι εταιρικές πωλήσεις ανήλθαν στις 10.799 χιλ. € και 10.525 χιλ. € αντίστοιχα έναντι 13.834 χιλ. € και 13.624 χιλ. € µειωµένες κατά 21,94 % και 22,75% αντίστοιχα.

Η διοίκηση της εταιρίας εφαρµόζει αυστηρά , αφενός την πολιτική µείωσης των εξόδων και αφετέρου την στοχευµένη ανάπτυξη των πωλήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v