Εβροφάρμα: Μείωση ζημιών στο 9μηνο

Οι ενοποιηµένες και οι εταιρικές πωλήσεις της Εβροφάρμα ανήλθαν στις 17.218 χιλ. € και 16.770 χιλ. € αντίστοιχα έναντι 19.782 χιλ. € και 19.444 χιλ. € µειωµένες κατά 12,96 % και 13,75% αντίστοιχα.

Εβροφάρμα: Μείωση ζημιών στο 9μηνο

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων της Εβροφάρμα ανήλθε σε ζηµιές 575 χιλ. € στο εννεάμηνο του 2013, έναντι ζηµιών 2.029 χιλ. € της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµιές 608 χιλ. € έναντι ζηµιών 1.997 χιλ. € αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεµβρίου του 2013 αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) και έφθασαν τα µεν ενοποιηµένα στις 2.630 χιλ. € τα δε εταιρικά στις 2.148 χιλ € , έναντι 1.363 χιλ. € και 1.101 χιλ. € της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Επίσης βελτιώθηκε το αποτέλεσµα προ φόρων και οι ενοποιηµένες ζηµιές περιορίσθηκαν στις 589 χιλ. € από 1.931 χιλ. € της περυσινής περιόδου, το δε εταιρικό στις 726 χιλ. € από 1.905 χιλ. € αντίστοιχα.

Το δε ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε ζηµιές 575 χιλ. € έναντι ζηµιών 2.029 χιλ. € της
περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµιές 608 χιλ. € έναντι ζηµιών 1.997 χιλ. € αντίστοιχα.

Η πιο πάνω βελτίωση των αποτελεσµάτων οφείλεται αφενός στη µείωση του κόστους παραγοµένων και
αφετέρου στην αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων.

Όπως ήταν αναµενόµενο οι ενοποιηµένες και οι εταιρικές πωλήσεις ανήλθαν στις 17.218 χιλ. € και 16.770 χιλ. € αντίστοιχα έναντι 19.782 χιλ. € και 19.444 χιλ. € µειωµένες κατά 12,96 % και 13,75% αντίστοιχα.

Η διοίκηση της εταιρίας εφαρµόζει αυστηρά , αφενός την πολιτική µείωσης των εξόδων και αφετέρου την
στοχευµένη ανάπτυξη των πωλήσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v