Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Μουζάκης

Ο Γεώργιος Μανιουδάκης εκλέχθηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Μουζάκης.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Μουζάκης

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2014 της Μουζάκης, εκλέχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από (9) εννέα σε (8) οκτώ.

Γνωστοποιείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την συγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως :

Εκτελεστικά

Γεώργιος Μανιουδάκης του Ευστρατίου, Πρόεδρος

Ελευθερία Μουζάκη του Διοινυσίου, Αντιπρόεδρος

Στέφανος Κουρής του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος

Στυλιανός Χατζημιχελάκης του Χαριλάου, μέλος

Διονύσιος Σαράφης του Θεοδώρου, μέλος

Μη Εκτελεστικά

Νικήτας Νιάρχος του Αποστόλου, Μη εκτελεστικό μέλος

Σπυρίδων Λαδάς του Παύλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Κολοβός του Ηλία, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v