Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Έγγραφη δέσμευση από νέο επενδυτή

Σε συζητήσεις με τους ομολογιούχους για αναδιάρθρωση χρέους ο Βαράγκης. Συνεχίζεται η προσπάθεια ενδυνάμωσης της παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Έχει εξασφαλίσει έγγραφη δέσμευση από νέο επενδυτή.

Βαράγκης: Έγγραφη δέσμευση από νέο επενδυτή
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της εξαμηνιαίας περιόδου 1.1.2014 – 30.6.2014 της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Α) Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Β) Όσον αφορά την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην υπαγωγή της Εταιρίας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες έχουν επιπτώσεις και δημιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά στο επίπεδο ζήτησης για τα προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρίας στην Ελλάδα, έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξής του στις αγορές της Μέσης Ανατολής. Από εκεί λαμβάνει θετικά μηνύματα, γεγονός που αντισταθμίζει τις πτωτικές πιέσεις της Εταιρίας στην ελληνική αγορά.

Με βάση τα παραπάνω συνεχίζεται δυναμικά η υλοποίηση της στρατηγικής τόσο για την προσέλκυση νέου επενδυτή (έχει εξασφαλίσει έγγραφη δέσμευση), όσο και για την ανάληψη έργων και ενδυνάμωση της παρουσίας στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται η σειρά επίπλων «Δια Χειρός», με ταυτόχρονη συγκράτηση του ήδη μειωμένου λειτουργικού κόστους, την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής καθώς και στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των συνεργειών εντός του Ομίλου.

Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολογιούχους του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου και επιδιώκει την αναδιάρθρωσή του με ευνοϊκότερους όρους όσον αφορά στη διάρκεια και στις δόσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v