Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Προχωρά σε ΑΜΚ για απορρόφηση της Βακάρ

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω της απορρόφησης της Βακάρ ενέκριναν οι μέτοχοι της Autohellas σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Autohellas: Προχωρά σε ΑΜΚ για απορρόφηση της Βακάρ
Η Autohellas, ενημερώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2014, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 16 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 9,839,241 μετοχές επί συνόλου 12.120.000, ή 81.18% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε ομόφωνα τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Autohellas Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 4172/2013. Ενέκρινε το από 31 Ιουλίου 2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ.

Ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v