Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Στα 9,83 εκατ. τα κέρδη στο εννεάμηνο

Άνοδο πωλήσεων και περαιτέρω βελτίωση στα περιθώρια κέρδους εμφανίζει η Σαράντης το γ΄τρίμηνο. Θετική η καθαρή θέση, ισχυρές οι ταμειακές ροές του ομίλου. Αισιοδοξία διοίκησης για το δ' τρίμηνο.

Σαράντης: Στα 9,83 εκατ. τα κέρδη στο εννεάμηνο

Η ανοδική τάση που παρατηρήθηκε στις πωλήσεις του Ομίλου Σαράντης επιταχύνθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, αφού παρουσίασε αύξηση κατά 9,4%, οδηγώντας έτσι σε αύξηση πωλήσεων κατά το εννεάμηνο ύψους 6%, στα 182,15 εκ. από 171,83 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου είναι αποτέλεσμα των ισχυρών μεριδίων αγοράς και των συνεχών πρωτοβουλιών υποστήριξης και προώθησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του.

Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 62% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, συνεχίζουν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης των πωλήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,8%, που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά 7,5% σε τοπικό νόμισμα.

Στην παραπάνω πορεία προστίθεται η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της Ελλάδας, με ρυθμό μεγαλύτερο εκείνου της αγοράς, παρουσιάζοντας μια αύξηση ύψους 4,7% στο εννεάμηνο του 2014 (αύξηση 12,9% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014).

Οι ευνοϊκότερες συμφωνίες προμήθειας υλών και υπηρεσιών καθώς και οι ενέργειες που στοχεύουν σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συνεχίζουν να ωφελούν το μικτό κέρδος του Ομίλου, οδηγώντας σε αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε 49,73% κατά το εννεάμηνο του 2014 από 49,48% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Ομίλου, η ένταση των προγραμμάτων μάρκετινγκ που εφαρμόστηκε στο Α' εξάμηνο του 2014 πίσω από την τοποθέτηση νέων προϊόντων και καινοτομιών στις βασικές προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου, άρχισε να αποκλιμακώνεται κατά την έναρξη του ΒΆ εξαμήνου του 2014, δεδομένου ότι το 70% του ετήσιου προϋπολογισμού μαρκετινγκ δαπανών κατανεμήθηκε μέσα στο ΑΆ εξάμηνο του 2014.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο του 2014, συγκριτικά με προηγούμενα τρίμηνα, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, περαιτέρω βελτίωση αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση παραμένει συγκεντρωμένη στο operational leverage και τον έλεγχο του κόστους λοιπών λειτουργικών και μη λειτουργικών εξόδων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων και της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα:

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 15,37 εκ. ευρώ από 15,44εκ., και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 8,44% από 8,99% το εννεάμηνο του 2013 και 7,19% το Α εξάμηνο του 2014.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 12,72 εκ. από 12,66 εκ. ευρώ, και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 6,98% από 7,37% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο και 5,75% το Α εξάμηνο του 2014.

Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στα 12,74 εκ. ευρώ από 13,63 εκ. ευρώ και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 6,99% από 7,93% το εννεάμηνο του 2013 και 5,91% το Α εξάμηνο του 2014.

Τα Καθαρά Κέρδη* έφτασαν στα 9,83 εκ. από 10,81 εκ. ευρώ και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,40% από 6,29% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 4,18% το Α εξάμηνο του 2014.

*Σημειώνεται ότι τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου επιβαρύνονται με επιπλέον αναβαλλόμενο φόρο ύψους περίπου 0,75 εκ. ευρώ λόγω της πρόσφατης εξαγοράς της Τσεχικής εταιρείας καλλυντικών σημάτων ASTRID TM.

Όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, παρά το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Όμιλος Σαράντη επιδεικνύει ισχυρή οικονομική θέση που του επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτεί τις δραστηριότητές και τα επενδυτικά του πλάνα και να δημιουργεί πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Κατά το εννεάμηνο του 2014, ο Ομιλος διατηρεί θετική καθαρή ταμειακή θέση ύψους 6,7 εκ. ευρώ, έχοντας καταβάλει προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2013, τον Ιανουάριο του 2014 ύψους 9,7 εκ. και έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της Τσεχικής εταιρείας καλλυντικών σημάτων ASTRID TM. κόστους 6,5 εκ. ευρώ.

Αφοσιωμένη στο επενδυτικό πλάνο εξαγορών, και, αξιοποιώντας την ισχυρή οικονομική θέση του Ομίλου, η διοίκηση ολοκλήρωσε εντός του Οκτωβρίου 2014 την εξαγορά της δραστηριότητα του Noxzema στην Ελλάδα από την Procter & Gamble, στην συμφωνηθείσα τιμή των 8,7 εκ. ευρώ (εκροή κατά το 4ο τρίμηνο του 2014).

Η στρατηγική του Ομίλου επικεντρώνεται σε προϊοντικές καινοτομίες στις βασικές κατηγορίες του Ομίλου, στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων μέσω συνεργειών και μείωσης κόστους στην παραγωγή και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες τόσο σε επίπεδο δαπανών και κόστους όσο και σε επίπεδο καινοτομιών και επεκτασιμότητας προϊόντων.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η εταιρία σημειώνει: "εξακολουθούμε να έχουμε προκλήσεις μπροστά μας, ωστόσο αναμένουμε να διατηρήσουμε την δυναμική ανάπτυξη των πωλήσεων και πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες μας πίσω από την οργανική ανάπτυξη και τις εξαγορές, μαζί με πλάνα για περαιτέρω βελτιστοποίηση της παραγωγής και τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, θα συνεχίσουν να παράγουν ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές και θα επιφέρουν τα εκτιμώμενα οικονομικά αποτελέσματα για το FY 2014".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v