Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λανακάμ: Στις 29/3 ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2014

Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του έτους 2015 της Λανακάμ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Η ΓΣ θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου.

Λανακάμ: Στις 29/3 ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2014

Η ΛΑΝΑΚΑΜ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015, το οποίο έχει ως ακολούθως :

- Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2014, καθώς και η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση» για την χρήση του 2014, θα αναρτηθούν την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο, www.lanakam.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.helex.gr .

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του έτους 2015 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.

- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του εξαμήνου του έτους 2015 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του εννιαμήνου του έτους 2014 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v