Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Μετατροπή ομολογιών σε 1,5 εκατ. νέες μετοχές

Άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βαράγκης: Μετατροπή ομολογιών σε 1,5 εκατ. νέες μετοχές

Η εταιρία Βαράγκης ανακοίνωσε ότι από το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (το ΜΟΔ) συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί και διατεθεί (μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης) την 23.2.2011, 3 ομολογιούχοι μετέτρεψαν τις ομολογίες τους, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,9 εκατ. ευρώ, σε 1.507.937 νέες μετοχές της εταιρίας, οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 31,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ας σημειωθεί ότι 714.286 εκ των νέων μετοχών θα λάβει ο βασικός μέτοχος της εταιρίας μετά από το σχετικό αίτημα μετατροπής των ομολογιών του, στο πλαίσιο των ενεργειών του στήριξης της ρευστότητας και των προοπτικών της ΒΑΡΑΓΚΗΣ.

Άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η Εταιρία θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις, όπως προβλέπονται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v