Εβροφάρμα: Νέο μέλος του Δ.Σ. η Σταματία Λεμονάκη

Τον ορισμό της κ. Σταματίας Λεμονάκη ως ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ανακοίνωση η Εβροφάρμα.

Εβροφάρμα: Νέο μέλος του Δ.Σ. η Σταματία Λεμονάκη
Η εταιρία Εβροφάρμα γνωστοποιεί ότι στη θέση του εκλιπόντος Δρ Αναστασίου Αλεξανδρίδη που επί σειρά ετών τίμησε και υποστήριξε την εταιρία μας ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε σήμερα 3/6/2015 ως αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Σταματία Λεμονάκη, διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας.

Η εκλογή της νέας συμβούλου θα υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Μετά την ως άνω αντικατάσταση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έχει ως εξής:

- Αθανάσιος Παπαζηλάκης , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτελεστικό μέλος.
- Πασχάλης Παπαζηλάκης , Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτελεστικό μέλος.
- Δημήτριος Γιαννουλάκης, εκτελεστικό μέλος.
- Σταματία Λεμονάκη, μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
- Παναγιώτης Θεοδωρίδης , μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι την 3η Ιουνίου 2015 διορίσθηκε στη θέση του προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v