Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Ν. Πεφάνης

Το Δ.Σ. της Τηλέτυπος συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, και εξέλεξε Πρόεδρο τον κ. Σταύρο Ψυχάρη και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Πεφάνη.

Τηλέτυπος: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Ν. Πεφάνης
Η Τηλέτυπος ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίαση της 14.7.1015, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Αθανασίου Ανδρεούλη από την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. και εξέλεξε νέο μέλος Δ.Σ. τον κ. Νικόλαο Πεφάνη, σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Αθανασίου Ανδρεούλη και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού (μέχρι την 1.7.2018).

Κατά την αυτή συνεδρίαση, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, και εξέλεξε Πρόεδρο τον κ. Σταύρο Ψυχάρη και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Πεφάνη.

Κατόπιν τούτων στο Δ.Σ. της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. συμμετέχουν οι κκ.

- Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

- Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Μπόμπολας του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Ηλίας Τσίγκας του Ευσταθίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Αντώνιος Θεοχάρης του Θεοχάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

- Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίσθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πεφάνης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v