Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στo 1.516.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Βαράγκης

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οφείλεται στη μετατροπή ομολογιών από το λήξαν Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μετατρεψίμου σε μετοχές.

Στo 1.516.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Βαράγκης

Η Βαράγκης ενημερώνει ότι το μετοχικό της κεφάλαιο, κατόπιν της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση από το Χ.Α. των 1.507.937 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στις 22.9.2015, λόγω μετατροπής Ομολογιών από το λήξαν Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μετατρεψίμου σε Μετοχές, ανέρχεται σε ευρώ 1.516.000,96 και διαιρείται σε 4.737.503 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,32 η καθεμία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v