Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2015 η Ελβιεμέκ

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετοχών της εισηγμένης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2016.

Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2015 η Ελβιεμέκ
Η ΕΛΒΙΕΜΕΚ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016:

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

- Η πρόταση του Δ.Σ. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με την τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v