Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών το α' τρίμηνο

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) της Σαράντης ανήλθαν σε €4,23 εκ. από €2,73 εκ. το Α' τρίμηνο του 2015, αυξημένα κατά 54,56% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 6,38% από 4,94% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Σαράντης: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών το α' τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α' τρίμηνο του 2016 δεικνύουν μια θετική αρχή για το 2016.
Ο Όμιλος παρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις και στην κερδοφορία, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α' τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 66,21 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 55,39 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,54%, στην οποία συνέβαλε τόσο η ισχυρή θέση του Ομίλου στην αγορά όσο και οι νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 15,95% στα €24,30 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 63,30% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,73% στα €41,91 εκ. από € 34,43 εκ. το περυσινό Α' τρίμηνο.

Οι συνεχείς ενέργειες για περαιτέρω εξορθολογισμό και έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, καθώς και τα οφέλη από τη λειτουργική μόχλευση (operational leverage), οδήγησαν σε αύξηση της κερδοφορίας και βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Αναλυτικότερα:

· Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 44,40% στα €5,31 εκ. από €3,68 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 8,02% από 6,64% το Α' τρίμηνο του 2016.

· Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €4,23 εκ. από €2,73 εκ. το Α' τρίμηνο του 2015, αυξημένα κατά 54,56% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 6,38% από 4,94% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο το οποίο προσδοκεί να επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες σε όλες τις χώρες του Ομίλου και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του (η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2015 ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή το οποίο θα πληρωθεί την 27 Απριλίου 2016).

Οπως αναφέρει η εταιρία, εμφαση δίνεται στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και στο επενδυτικό πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες, ενώ παράλληλα η διοίκηση επικεντρώνεται στην δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Η διοίκηση του Ομίλου ατενίζει με αισιοδοξία το 2016, παρά τις όποιες προκλήσεις, καθώς ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω την θέση του στη αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v