Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17/5 για αγορά ιδίων μετοχών

Την απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρία καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Σαράντης που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου.

Σαράντης: Έκτακτη Γ.Σ. στις 17/5 για αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρία Σαράντης συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της για λήψη απόφασης σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρίας, κατ' άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και για την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γ.Σ. θα λάβει χώρα την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v