Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στις 24 Αυγούστου η καταβολή του μερίσματος

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,054 ευρώ ανά μετοχή.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στις 24 Αυγούστου η καταβολή του μερίσματος

Η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2016, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,054 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι, στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, επενδυτές κατά την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v