Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Επιστροφή κεφαλαίου €74.080 από την «Πλαίσιο Ακινήτων»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της «Πλαίσιο Ακινήτων» αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 370.400,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 2,35 σε 0,35 ευρώ.

Πλαίσιο: Επιστροφή κεφαλαίου €74.080 από την «Πλαίσιο Ακινήτων»

Η Πλαίσιο Computers AΕΒΕ ανακοίνωσε ότι η Ανώνυμη Εταιρεία «Πλαίσιο Ακινήτων», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%, αποφάσισε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου 2016 την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 370.400,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 2,35 σε 0,35 Ευρώ και με επιστροφή – καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Συνεπεία της παραπάνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Πλαίσιο Computers χρηματικό ποσό 74.080,00 ευρώ και ως εκ τούτου θα επηρεαστεί ισόποσα η συμμετοχή της εταιρείας στην Πλαίσιο Ακινήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v