Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 8,4 εκατ. τα κέρδη της Σαράντης στο α΄ εξάμηνο

Τα Καθαρά Κέρδη της Σαράντης σημείωσαν άνοδο κατά 69,60% σε €8,49 εκ. από €5,01 εκ.. Το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,32% από 3,78% το Α' εξάμηνο του 2015. Οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους.

Στα 8,4 εκατ. τα κέρδη της Σαράντης στο α΄ εξάμηνο
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2016 του Ομίλου Σαράντη επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου και την ικανότητά του να ξεπερνά με επιτυχία τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου χαρακτηρίζονται από διψήφια αύξηση πωλήσεων σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α' εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 159,64 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 132,42 εκ. ευρώ το Α' εξάμηνο του 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,56%.

Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,89% στα €62,58 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 60,80% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 23,05% στα €97,06 εκ. από €78,88 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής καθώς και την αξιοποίηση των συνεργειών οδηγήσαν σε διψήφια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:

· Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 57,29% στα €14,89 εκ. από €9,46 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,32% από 7,15% το Α' εξάμηνο του 2015.

· Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €12,74 εκ. από €7,58 εκ. το Α' εξάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 68,18% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 7,98% από 5,72% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

· Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 52,72% στα €10,24 εκ. από €6,70 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 6,41% από 5,06% το Α' εξάμηνο του 2015.

· Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 69,60% σε €8,49 εκ. από €5,01 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,32% από 3,78% το Α' εξάμηνο του 2015.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του Α' εξαμήνου του 2016 και λόγω των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την δραστηριότητα της Μαρινόπουλος Α.Ε., ο Όμιλος προέβη σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 2,4 εκ. ευρώ.

Το σύνολο των απαιτήσεων της Εταιρείας από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος έχει από τον Δεκέμβριο του 2015 διακόψει τη συνεργασία με την Μαρινόπουλος Α.Ε., την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα.

Βάσει ειδικής συμφωνίας με την Μαρινόπουλος Α.Ε. και σχετικών εγγυήσεων, η διοίκηση πιστεύει ακράδαντα ότι το υπόλοιπο των απαιτήσεων ύψους 4 εκ. ευρώ, θα εξοφληθεί εν ευθέτω χρόνο. Τα ως ανωτέρω οικονομικά στοιχεία του Α' εξαμήνου του 2016 αντιπροσωπεύουν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου.

Κατά την διάρκεια του Α' εξαμήνου του 2016, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2015 ποσού 5,5 εκ. ευρώ (0,16 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α' εξαμήνου του 2016 ανέρχεται σε €7,12 εκ.

Κοιτάζοντας το Β' εξάμηνο του 2016, ενόσω οι προκλήσεις παραμένουν, η διοίκηση είναι επιφυλακτική εξ αιτίας των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον Ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Εντούτοις ο Όμιλος είναι κατάλληλα τοποθετημένος, εύρωστος οικονομικά και οπλισμένος με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ως εκ τούτου είναι σε θέση λάβει πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν περαιτέρω τα μερίδια αγοράς και ν' αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.

Δεδομένης της μέχρι στιγμής θετικής πορείας, η διοίκηση του Ομίλου διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων κατά 11,2% και καθαρών κερδών κατά 15% στο σύνολο του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v