Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζα Αττικής: Ποιοι έκαναν τα δάνεια... μετοχές!

Οι 16 εταιρείες που δανειοδοτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα, για να συμμετάσχουν στην περσινή ΑΜΚ. Πρώτος σε ποσά ο Φειδάκης, με δύο εταιρείες. Οι σχέσεις με την Τράπεζα Αττικής. Υπαρκτός ο κίνδυνος να αφαιρεθούν 55,7 εκατ. από τα εποπτικά κεφάλαια.

Τράπεζα Αττικής: Ποιοι έκαναν τα δάνεια... μετοχές!

Ένα κουβάρι δοσοληψιών, που μόλις τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται, αποκαλύπτει το πόρισμα που συνέταξε το μικτό κλιμάκιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και της Τράπεζας της Ελλάδος για το πώς καλύφθηκε, μεταξύ άλλων, η περσινή αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής.

Όπως αποκαλύπτει το πόρισμα, δεκαέξι εταιρείες δανειοδοτήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, και τα χρήματα που εκταμίευσαν χρησιμοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Το συνολικό ποσό των χορηγήσεων που έγιναν... μετοχές ανέρχεται σε 55,7 εκατ. ευρώ και είναι πολύ πιθανόν να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό των βασικών εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας, μειώνοντας τον δείκτη Common Equity Tier I κατά περίπου 150 μονάδες βάσης.

Κοινό χαρακτηριστικό αρκετών εκ των δανειοληπτών-μετόχων της Αττικής είναι ότι διατηρούν παραδοσιακά στενές σχέσεις με την τράπεζα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα από τα 55,7 εκατ. ευρώ τα έβαλαν κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπάρχουν, μάλιστα, δανειοδοτηθέντες που συμπεριλαμβάνονται στους μεγάλους δανειολήπτες της τράπεζας, αν συνυπολογιστούν και τα συνδεδεμένα μέρη (σ.σ. εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τους ίδιους μετόχους).

Αν τα δάνεια δόθηκαν με μοναδικό ενέχυρο τις μετοχές Αττικής, δανειολήπτες και τράπεζα βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Η τιμή της μετοχής έχει καταβαραθρωθεί (0,045 ευρώ), με αποτέλεσμα να απαιτείται ζημία απομείωσης για την επενδυτική θέση. Την ίδια στιγμή, η αξία των εξασφαλίσεων που πήρε η τράπεζα είναι πλέον μηδαμινή και απαιτείται η παροχή πρόσθετων ενεχύρων από τους δανειολήπτες.

* «Πρωταθλητής» μεταξύ των 16 εταιρειών είναι οι εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία Φειδάκη. Όπως προκύπτει από το πόρισμα, η εισηγμένη FG Europe έλαβε δάνειο 7,99 εκατ. ευρώ, το οποίο χρησιμοποίησε για αγορά νέων μετοχών Αττικής συμμετέχοντας στην ΑΜΚ. Ισόποση έμμεση χρηματοδότηση από την Τράπεζα Αττικής έλαβε η Silaner Investments Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο της FG Europe, Γ. Φειδάκη. Το ποσό της έμμεσης χρηματοδότησης κατευθύνθηκε, επίσης, για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Σημειώνεται ότι η Silaner Investments Limited κατέχει το 34,14% του μετοχικού κεφαλαίου της FG Europe.

H JP Αβαξ έλαβε από την Αττικής στις 18 Δεκεμβρίου 2015 δάνειο 12 εκατ. ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο σύνολό του για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Η κατασκευαστική απέκτησε 40.000.001 νέες μετοχές της Αττικής και στη χρήση 2015 επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με ζημία απομείωσης μόλις 1,47 εκατ. ευρώ.

Η PAP Energy, στην οποία συμμετέχει ο επιχειρηματίας Λ. Παναγάκος, πήρε δάνειο 6 εκατ. ευρώ για να συμμετάσχει στην αύξηση της Αττικής. Πρόκειται για εταιρεία με αιολικό πάρκο, η οποία συμμετέχει και στο δείγμα των δανειοληπτών που εξέτασε το κλιμάκιο των ελεγκτών. Σημειώνεται ότι εταιρείες συμφερόντων Παναγάκου συμμετείχαν και στην προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου (σ.σ. 2013) της Τράπεζας Αττικής, ενώ έχουν λάβει σημαντικά δάνεια από την τράπεζα.

Η μετοχική σύνθεση της PAP Energy μεταβλήθηκε τον Μάρτιο του 2015 με τον κ. Εμ Καπνισάκη, στέλεχος που έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες συμφερόντων Παναγάκου να αποκτά το 71% και την 4 E Ενεργειακή, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Παναγάκου, να αποκτά το 19%. Το υπόλοιπο 10% παρέμεινε στην Vector Αιολικά Πάρκα.

Παραδοσιακές σχέσεις με την Αττικής διατηρεί και ο όμιλος Intracom του επιχειρηματία Σ. Κόκκαλη, ο οποίος επίσης στήριξε την τράπεζα και στην ανακεφαλαιοποίηση του 2013. Ο όμιλος έβαλε στην περσινή αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας το ποσό των 2,25 εκατ. ευρώ και το πόρισμα των ελεγκτών αναφέρει ότι υπήρξε άμεση χρηματοδότηση από την τράπεζα ύψους 1,252 εκατ. ευρώ. Όπως έγραψε το Euro2day, ο όμιλος συμμετείχε στην αύξηση της Τράπεζας Αττικής μέσω της Intrakat. Η Intrasoft έβαλε στην ΑΜΚ της Αττικής 1 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξε έμμεση χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία Aktes Kritis SA μπήκε στην ΑΜΚ της τράπεζας με 1,8 εκατ. ευρώ και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι υπήρξε ισόποση έμμεση χρηματοδότηση από την Attica. Η εταιρεία είναι μέλος του ξενοδοχειακού ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη. Η κα Μ. Δασκαλαντωνάκη συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Anatoli SA, η οποία συμμετείχε στην ΑΜΚ της Αττικής με 4,2 εκατ. ευρώ και στο πόρισμα αναφέρεται ότι υπήρξε ισόποση έμμεση χρηματοδότηση από την Τράπεζα Αττικής.

Με 4 εκατ. ευρώ συμμετείχε στην ΑΜΚ η Ionis Development SA, εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, η οποία επίσης έλαβε ισόποση απευθείας χρηματοδότηση από την τράπεζα. Η Hellenic Plastic SA τοποθέτησε 2 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Αttica Bank και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε άμεσα από την τράπεζα με 2 εκατ. ευρώ.

Tρία εκατομμύρια δάνειο που έγινε μετοχές Αττικής πήρε και η εταιρεία υγειονομικής μέριμνας Perseus SA, ( σ.σ η ιδιωτική κλινική Metropolitan). Η Perseus, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, κατείχε στο τέλος του 2015 4 εκατ. μετοχές Τράπεζας Αττικής. Η Perseus SA υπέγραψε το 2015 σύμβαση μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 11 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Αττικής.  

Με 1,5 εκατ. ευρώ συμμετείχε στην αύξηση της Τράπεζας Αττικής η Themeli Construction Company, η οποία με βάση το πόρισμα έλαβε άμεση χρηματοδότηση 1,99 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από την αναλυτική οικονομική κατάσταση του 2015, η εταιρεία κατείχε 5.160.632 μετοχές Τράπεζας Αττικής με αξία κτήσης 2,45 εκατ.

Η Mouchalis SA μπήκε στην ΑΜΚ της τράπεζας με 2 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι είχε χρηματοδοτηθεί άμεσα με 2 εκατ. ευρώ, ενώ η Personal Care έβαλε στην ΑΜΚ 999.993,60 ευρώ και σύμφωνα με όσα αναφέρει το πόρισμα, υπήρξε από την τράπεζα ισόποση άμεση χρηματοδότηση. Η Staff SA έβαλε 900.000 ευρώ στην αύξηση και σύμφωνα με το πόρισμα υπήρξε ισόποση άμεση χρηματοδότηση από την τράπεζα.

* Με μικρό ποσό, ύψους 300.000 ευρώ, μπήκε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αττικής, αφού έλαβε αντίστοιχο δάνειο και μια εκ των ισχυρότερων τοπικών τεχνικών εταιρειών της χώρας, η Εργοδυναμική Πατρών. Η τελευταία, με βάση τον απολογισμό χρήσης του 2015 "κατά την χρήση 2014 κατείχε 24.904 ομολογίες της Attica Bank. Με απόφαση της 22/11/2015 έκτακτης ΓΣ των μετόχων της εταιρείας οι ανωτέρω ομολογίες μετατράπηκαν σε μετοχές. Συνέπεια της απόφασης της 22/11/2015 για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι πως οι μετοχές που προέκυψαν από την 2η υποχρεωτική μετατροπή ανέρχονται κατά την 31/12/2015 σε 1.265". Η τεχνική εταιρεία έχει, πάντως, περιορίσει σημαντικά τις εγγυητικές επιστολές από την Attica Bank οι οποίες στα τέλη του 2015 ανέρχονταν σε 2,77 εκατ. ευρώ από 7,62 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.

... και κρατική ενίσχυση

Ταυτόχρονα ποσό 85 εκατ. ευρώ από την περσινή αύξηση κεφαλαίου βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG Comp) της Κομισιόν, ως πιθανή κρατική ενίσχυση. Πρόκειται για τα κεφάλαια που έβαλαν στην αύξηση κεφαλαίου το ΤΑΠΙΛΤΑΤ (55 εκατ. ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (20 εκατ. ευρώ) και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (9,9 εκατ. ευρώ).

Η επένδυση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ ερευνάται λόγω των αντιδράσεων και των καταγγελιών από συνταξιούχους, εργαζόμενους και συνδικαλιστές, ότι η απόφαση δεν ελήφθη με καθαρά επενδυτικά κριτήρια αλλά με πολιτική καθοδήγηση. Η ΕΥΔΑΠ απέκτησε 66.666.666 μετοχές της Attica Bank, με αξία κτήσης 20 εκατ. ευρώ, παρά την αντίδραση της Paulson and Co που, ως μέτοχος μειοψηφίας, αντιτάχθηκε στην παραπάνω επένδυση.

Το ποσό των 9,9 εκατ. ευρώ έβαλε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για τη χρήση 2015, αποκτώντας 33 εκατ. μετοχές, παρά την αντίδραση των Καναδών μετόχων μειοψηφίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v