Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Άνοδος μεριδίων και ζημία λόγω Μαρινόπουλου

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά από τα 38,5 στα 38,6 εκατ. ευρώ, το EBITDA περιορίστηκε από τα 6,64 στο 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα από +524 χιλ. επιδεινώθηκε στα -3,6 εκατ. ευρώ.

Καραμολέγκος: Άνοδος μεριδίων και ζημία λόγω Μαρινόπουλου

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος είναι:

Πρώτον, η απομείωση των απαιτήσεων της εταιρείας από την αλυσίδα Μαρινόπουλος κατά 5,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, ενώ αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη απομείωση το EBITDA της περιόδου θα διατηρείτο στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, τώρα εμφανίζεται δραστική μείωση από τα 6,64 στο 1,4 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, η διεύρυνση μεριδίου σε μια πτωτική εγχώρια αγορά τυποποιημένου ψωμιού ( (-7,9% σε όγκο).

Τρίτον, η θετική επίδραση από την ανοδική πορεία της θυγατρικής στη Ρουμανία και από το γεγονός του ότι άνοιξαν τρία νέα καταστήματα «Απολλώνιο» κατά το δεύτερο μισό του 2015.

Συνολικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά από τα 38,5 στα 38,6 εκατ. ευρώ, το EBITDA περιορίστηκε από τα 6,64 στο 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα από +524 χιλ. επιδεινώθηκε στα -3,6 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στις 30/6/2016 ανέρχονταν στα 32 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «για το υπόλοιπο του έτους, οι όποιες προοπτικές εξακολουθούν να ενέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, δεδομένης της αστάθειας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. H συσσώρευση φορολογικών επιβαρύνσεων, που θα βαρύνει τους καταναλωτές κατά το δεύτερο μισό του έτους, δεν επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία όσον αφορά σε πιθανή αναστροφή της μέχρι τώρα πορείας των μεγεθών σε επίπεδο αγοράς.

Στο περιβάλλον αυτό και με στόχο την ανανέωση της αγοράς συσκευασμένου ψωμιού και της σταδιακής διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς της η εταιρεία δρομολόγησε το επαναλανσάρισμα του εμπορικού σήματος του παλαιότερα σημαντικότερου ανταγωνιστή της, δηλαδή του σήματος «Κατσέλης», έχοντας αγοράσει τα σχετικά σήματα.

Χωρίς να παραγνωρίζεται και η πιθανή ανακατανομή πωλήσεων μεταξύ των σημάτων της, η εταιρεία ευελπιστεί σε σταδιακή αύξηση του μεριδίου του συνόλου των προϊόντων της στην αγορά. Διαφοροποιώντας τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και επεκτείνοντας τη γκάμα των προσφερόμενων επιλογών στον καταναλωτή, παράλληλα με την αποτελεσματική διαχείριση της κερδοφορίας, η εταιρεία στοχεύει στην βελτίωση των όγκων πωλήσεων, διατηρώντας την ανταγωνιστική τιμολογιακή της πολιτική».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v