Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα €5,29 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 15,8% και ανήλθε στο πρώτο Εξάμηνο του 2016 σε €22,01 εκατ. έναντι €26,15 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Νίκας: Στα €5,29 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2016.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 15,8% και ανήλθε στο πρώτο Εξάμηνο του 2016 σε €22,01 εκατ. έναντι €26,15 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η μείωση των πωλήσεων στον Όμιλο οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στην Βουλγαρική αγορά από τον Ιούνιο 2015 και στην πτώση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €6,46 εκατ. έναντι €6,64 εκατ. για την ίδια περίοδο πέρυσι, μειωμένο κατά 2,6%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 29,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 25,4% το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Operating EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2016 σε €415χιλ έναντι ζημιών €212χιλ. το πρώτο Εξάμηνο του 2015 σημειώνοντας βελτίωση κατα €627χιλ.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες €1,4εκ.λόγω σχηματισμού έκτακτης πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων κατά €1,83 εκατ.

Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €2,62 εκατ., κυρίως λόγω σχηματισμού έκτακτης πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων κατά €1,83 εκατ., έναντι ζημιών €1,66 εκατ. το πρώτο Εξάμηνο του 2015. Εάν δεν είχε σχηματισθεί η ανωτέρω πρόβλεψη, το EBIT θα ήταν βελτιωμένο κατά €867χιλ. σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τέλος, τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2016 σε ζημιές €5,29 εκατ. έναντι ζημιών € 4,39 εκατ. το 2015. Εάν δεν είχε σχηματισθεί η ανωτέρω πρόβλεψη, το EBT θα ήταν βελτιωμένο κατά €924χιλ. σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο Εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε € 20,78 εκατ. έναντι € 23,41 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένος κατά 11,2%, ακολουθώντας την τάση της αγοράς Αλλαντικών για το ίδιο διάστημα. Η μείωση οφείλεται αφενός στις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και στην συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την κατανάλωση και αφετέρου στις δυναμικές ανακατατάξεις στον χώρο του λιανεμπορίου και την στρατηγική της εταιρίας μας να επικεντρωθεί σε προώθηση προϊόντων υψηλότερης κερδοφορίας.

Παρ' όλες τις αντιξοότητες στην Ελληνική αγορά, η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιό στην αγορά κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ήτοι στο 11,2% σε όγκους και στο 13,4% σε αξία. (NIELSEN YTD Ιούνιος 2016).

Αύξηση κατά 1,3% σημείωσαν τα μεικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €5,96 εκατ. έναντι €5,88 εκατ. στο πρώτο Εξάμηνο του 2015, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 28,7% επί του κύκλου εργασιών έναντι 25,1% το 2015, παρουσιάζοντας βελτίωση 3,6 ποσοστιαίων μονάδων.

Η Εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά το ποσοστό μικτού κέρδους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρους κωδικούς και πιο επικερδή κανάλια διανομής,στην θετική εξέλιξη των τιμών αγοράς βασικών Α Υλών και την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αγορών.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Operating EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2016 σε κέρδη €128χιλ. έναντι ζημιών €269χιλ. το πρώτο Εξάμηνο του 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά €401 χιλ.

Το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες €1,7εκ.λόγω σχηματισμού έκτακτης πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων κατά €1,83 εκατ., λόγω του ανακοινωθέντος πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου Μαρινόπουλου

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €2,59 εκατ. έναντι ζημιών €1,32 εκατ. το πρώτο Εξάμηνο του 2015. Εάν δεν είχε σχηματισθεί η ανωτέρω πρόβλεψη, το EBIT θα ήταν βελτιωμένο κατά €560χιλ. εκατ. σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2016 σε ζημιές €4,83 εκατ. έναντι ζημιών € 4,42 εκατ. το 2015. Εάν δεν είχε σχηματισθεί η ανωτέρω πρόβλεψη, το EBT θα ήταν βελτιωμένο κατά €1,42 εκατ. σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ παραμένει σταθερή και στοχεύει:

Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας
Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς
Στην ενίσχυση της παρουσίας μας στη μικρή Λιανική
Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v