Ευρωσύμβουλοι: Με 5,988% ο Παντελής Σκαρλάτος

ΣΤο 5,988% ανήλθε το ποσοστό του κ. Παντελή Σκαρλάτου στην εταιρία Ευρωσύμβουλοι, μετά την αγορά από την ελεγχόμενη από τον ίδιο Οικονομοτεχνική ΕΠΕ 90.630 μετοχών της εισηγμένης, έναντι 42.600,03 ευρώ.

Ευρωσύμβουλοι: Με 5,988% ο Παντελής Σκαρλάτος
Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ενημερώνει ότι η «Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε.» αγόρασε κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 23ης/12/2016, 90.630 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας, αξίας 42.600,03 ευρώ.

Με την αγορά αυτή το ποσοστό της εταιρίας ανέρχεται του ορίου του 5%, καθώς πλέον διαθέτει 516.392 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,988%.

Ως εκ τούτου, ο κ. Παντελής Σκαρλάτος, ελέγχων εταίρος με ποσοστό 95% της εταιρίας «Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε.», στην οποία ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχό της, ανακοινώνει ότι έμμεσα το ποσοστό του στην Ευρωσύμβουλοι υπερέβη το όριο του 5% και πλέον διαθέτει έμμεσα 516.392 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,988%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v