Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

H Chipita καλείται να επαναφέρει τη Νίκας σε ρόλο πρωταγωνιστή, κόντρα σε χρόνιες στρεβλώσεις και οργανωμένους ανταγωνιστές. Η ακτινογραφία της «γενναίας» ρύθμισης χρέους. «Αγκάθια» η συγκέντρωση στα super markets.

Νίκας: Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Ως πρώτο βήμα για το πλέον ρεαλιστικό εγχείρημα εξυγίανσης και επαναφοράς της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας σε κερδοφορία, χαρακτηρίζει η αγορά την πρόσφατη συμφωνία ρύθμισης δανείων, θυμίζοντας, πάντως, ότι κινδυνεύει να καταλήξει -και αυτό- σε σισύφειο μαρτύριο, αν δεν υπερπηδήσει χρόνιες στρεβλώσεις στις σχέσεις του κλάδου με το οργανωμένο λιανεμπόριο.

Το σχέδιο που συμφώνησαν οι τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank, Αττικής) με την Chipita, ως στρατηγικό επενδυτή, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της προσπάθειας που καταβάλλεται, υπό την πίεση της εποπτικής αρχής, για ουσιαστική διευθέτηση χρεών και εξυγίανση βιώσιμων επιχειρήσεων. Με βάση τη συμφωνία, ο δανεισμός της Νίκας μειώνεται στο ένα τρίτο ή σε απόλυτα μεγέθη κατά περίπου 54 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών, τα 17 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την πώληση στις τράπεζες των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο. Τα υπόλοιπα 37 εκατ. ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι) διαγράφονται, με αποτέλεσμα ο δανεισμός της να μειώνεται στα 26,4 εκατ. ευρώ.

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, θα πρέπει να ολοκληρωθεί reverse split 10 προς 1 και εν συνεχεία αύξηση κεφαλαίου στη Νίκας κατά 23,3 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα διενεργηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με δέσμευση της Givenrise του ομίλου Chipita ότι θα καλύψει το σύνολο των αδιάθετων μετοχών.

Με δεδομένο ότι η Global Finance (GCI Food Enterprises Ltd), που κατέχει το 67,48% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και η Eurobank (11,99%) δεν θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης, το ποσοστό της Chipita, μετά την ΑΜΚ, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 90%, χωρίς πάντως να είναι στις προθέσεις της η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.

Η συμφωνία με τις τράπεζες, το reverse split και η ΑΜΚ αναμένεται να εγκριθούν από την έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, καθώς στόχος της Chipita είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία ως τον Ιούλιο.

Πρόκειται για συμφωνία που θέτει τις βάσεις εξυγίανσης της Νίκας, καθώς ο δανεισμός υποχωρεί στα 26,4 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις στο ' εξάμηνο του 2016 να ανέρχονται σε 22 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο στοίχημα της Chipita είναι η Νίκας να επανακτήσει μερίδιο αγοράς, βελτιώνοντας την ίδια στιγμή τις επιδόσεις της στα EBITDA, που παραμένουν απογοητευτικές. Στο α' εξάμηνο του 2016, σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν μόλις σε 415 χιλ. ευρώ (σ.σ. χωρίς να συνυπολογίζονται οι προβλέψεις απομείωσης για τη Μαρινόπουλος, ύψους 1,83 εκατ. ευρώ).

Τα πλεονεκτήματα αλλά και τα «αγκάθια» της συμφωνίας

Η δραστική μείωση του δανεισμού κατά περίπου 54 εκατ. ευρώ και το «φρέσκο» χρήμα, ύψους 23 εκατ. ευρώ, θα χαρίσουν στη Νίκας ισχυρή ανάσα. Με επαρκές κεφάλαιο κίνησης, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου την αγορά πρώτων υλών απευθείας από το εξωτερικό, βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους της.

Σήμερα η αλλαντοβιομηχανία αγοράζει πρώτες ύλες από εγχώριους εισαγωγείς, λόγω της αδυναμίας να προπληρώσει στους ξένους προμηθευτές το σύνολο σχεδόν της αξίας της παραγγελίας. Αποτέλεσμα της παραπάνω ιδιαιτερότητας είναι να δουλεύει με ένα μικρό περιθώριο επί της αξίας της πρώτης ύλης.

Σημειώνεται ότι η πρώτη ύλη αποτελεί περίπου το 70% του συνολικού κόστους στα αλλαντικά και επομένως ακόμη και μικρή συμπίεση στις τιμές αγοράς έχει σημαντική επίπτωση στο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας.

Επιπρόσθετα, η Νίκας θα αποκτήσει την ευχέρεια να τρέξει σχέδιο επανάκτησης μεριδίου αγοράς μέσω σειράς προωθητικών ενεργειών (αύξηση κονδυλίων διαφήμισης, νέα προϊόντα κ.ά.).

Στον αντίποδα, η μίσθωση των παραγωγικών εγκαταστάσεών της θα επιβαρύνει τα κόστη λειτουργίας. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί το ετήσιο μίσθωμα, η αγορά εκτιμά ότι θα είναι υπολογίσιμο, κρίνοντας από το γεγονός ότι εργοστάσιο και ακίνητο αποτιμήθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες.

Η παγίδα των χρόνιων στρεβλώσεων...

Το μεγάλο στοίχημα της Νίκας, υπό την ιδιοκτησία της Chipita, είναι να επανακτήσει μερίδιο αγοράς, υπερακοντίζοντας χρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς, με τις οποίες έχουν μάθει να ζουν τα management teams των βασικών της ανταγωνιστών.

Σύμφωνα με έμπειρα στελέχη, η αλλαντοβιομηχανία δέχεται, τα τελευταία χρόνια, ισχυρές πιέσεις από το οργανωμένο λιανεμπόριο για προωθητικές ενέργειες, στις οποίες ως επί το πλείστον ανταποκρίνεται καθώς τα ψυγεία των super markets αποτελούν σχεδόν το αποκλειστικό κανάλι διάθεσης προϊόντων.

Αποτέλεσμα των υψηλών επιστροφών και άλλων προωθητικών ενεργειών είναι η μεν τιμή των αλλαντικών να είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, τα δε περιθώρια κέρδους των βιομηχανιών να «ψαλιδίζονται» σημαντικά.

Την ίδια στιγμή, η κατά κεφαλή κατανάλωση αλλαντικών παραμένει χαμηλή, στο οργανωμένο λιανεμπόριο εκτυλίσσεται νέος γύρος συγκέντρωσης με περαιτέρω όξυνση του ανταγωνισμού, ενώ ο χρόνος εξόφλησης των αλλαντοβιομηχανιών ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις τους 6 μήνες.

... και οι οργανωμένοι ανταγωνιστές

Τέλος, η Νίκας έχει απέναντί της δύο οργανωμένους μεγάλους ανταγωνιστές, εκ των οποίων ο ένας (Υφαντής) κατάφερε με ένα «λιτό» μοντέλο λειτουργίας να καταστεί leader της αγοράς, βελτιώνοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική του εικόνα.

Ο όμιλος Υφαντή έκλεισε τη χρήση του 2015 με άνοδο πωλήσεων (133,3 εκατ. από 122,7 εκατ. ευρώ) και σημαντική αύξηση κερδοφορίας καθώς τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ από 3,13 εκατ. το 2014. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 32 εκατ. ευρώ (σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA περίπου στο 3), ενώ η έκθεσή του στη Μαρινόπουλος ήταν, σύμφωνα με την αγορά, διαχειρίσιμη.

Σε πιο αδύναμη θέση βρίσκεται η Creta Farms, λόγω και των επιπτώσεων από την κατάρρευση της Μαρινόπουλος και του υψηλού δανεισμού της. Οι πωλήσεις του ομίλου στο α' εξάμηνο υποχώρησαν κατά 9%, με τα EBITDA (σ.σ. προ απομειώσεων λόγω Μαρινόπουλου) να ανέρχονται σε 4,7 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός της αυξήθηκε στα 109,7 εκατ. ευρώ, με τη σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στην εξαμηνιαία έκθεση, ο όμιλος παραμένει ενήμερος όσον αφορά στις υποχρεώσεις του για καταβολή τόκων και κεφαλαίων, ως αποτέλεσμα, πιθανώς, της τελευταίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

Επιπρόσθετα, η Creta Farms υπέγραψε τον Μάιο της περσινής χρονιάς συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 15 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ, για την ανάπτυξη νέας σειράς προϊόντων σε αλλαντικά και γαλακτοκομικά.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v