Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Κρι Κρι

Τη νέα σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου, μετά την παραίτηση τριών μελών του και την εκλογή ως νέου μέλους του κ. Αναστάσιου Κυριακίδη, ανακοίνωσε η Κρι Κρι. Σε πέντε από επτά μειώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Κρι Κρι
Η Κρι Κρι ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση του της 18ης Ιανουαρίου 2017, έκανε δεκτές τις προσφάτως υποβληθείσες παραιτήσεις, για προσωπικούς λόγους, των: α) κ. Τσινάβου Γεωργίου του Παναγιώτη, από τη θέση του εκτελεστικού μέλους, β) κ. Σκιάνη Σταμάτιου του Ιωάννη, από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους και γ) κ. Τακά Δημητρίου του Νικολάου, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Επίσης, αποφασίστηκε ο περιορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε πέντε (5) από εφτά (7), και εξέλεξε νέο μέλος τον κ. Κυριακίδη Αναστάσιο του Χαράλαμπου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:

-Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

-Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

-Θεόδωρος Ξεντές του Κύριλλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

-Παναγιώτης Καμαρινόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

-Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v