Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Πούλησε τη συμμετοχή στην Sunce Koncern έναντι €43 εκατ.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €43 εκατ. και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία έχει συμφωνηθεί να λάβει χώρα μέχρι την 15 Ιουνίου 2017.

MIG: Πούλησε τη συμμετοχή στην Sunce Koncern έναντι €43 εκατ.

Η MIG ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρία «SUNCE KONCERN d.d.» και αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 49,99% του μετοχικού της κεφαλαίου προς την εταιρία «SUNCE ULAGANJA d.o.o.» συμφερόντων της οικογένειας Andabak που αποτελούν τους μετόχους πλειοψηφίας.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €43 εκατ. και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία έχει συμφωνηθεί να λάβει χώρα μέχρι την 15 Ιουνίου 2017.

Η παραπάνω μεταβίβαση εντάσσεται στα πλαίσια της δεδηλωμένης στρατηγικής της MIG για σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v