Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΧΟΝ: Με 14,3862% ο Θ. Λιακουνάκος

Στο 14,3862% από 22,8894% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Θωμά Λιακουνάκου στο μετοχικό κεφάλαιο της AXON Συμμετοχών, λόγω πώλησης 2.679.500 μετοχών της εταιρείας στις 28/2/2008.

ΑΧΟΝ: Με 14,3862% ο Θ. Λιακουνάκος
Στο 14,3862% από 22,8894% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Θωμά Λιακουνάκου στο μετοχικό κεφάλαιο της AXON Συμμετοχών, λόγω πώλησης 2.679.500 μετοχών της εταιρείας στις 28/2/2008.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου στην εταιρία δε μεταβλήθηκε από την ανωτέρω πώληση, καθώς οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν από την εταιρία Μυστράς, η οποία ελέγχεται από τον ίδιο.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Θωμά Λιακουνάκου στις 28/02/2008 είναι 54,3205 % και αναλύεται ως εξής:

* Άμεση συμμετοχή του κ. Θ. Λιακουνάκου: 4.533.330 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 14,3862 %

* Έμμεση συμμετοχή του κ. Θ. Λιακουνάκου, μέσω ελεγχόμενων εταιρειών και συγγενικών του προσώπων: 12.575.942 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 39,9089 %, ως εξής: μέσω της κ. Αναστασίας Κατσαρού 15.965 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,0507%, μέσω της εταιρίας ΑΧΟΝ Εμπορική Βιομηχανική και Εκτυπωτική Α.Ε. 1.710.680 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,4287%, μέσω της εταιρίας ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. 5.198.442 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 16,4969%, μέσω της εταιρίας ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 140.300 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,4452 %, μέσω της εταιρίας ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε. 3.226.524 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 10,2392%, μέσω της εταιρίας BYRON INC 112.770 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,3579%, μέσω της εταιρίας EUROMEDICA Α.Ε. (ίδιες μετοχές) 1.987.407 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 6,3069% και της εταιρίας ΑΧΟΝ Συμμετοχών Α.Ε. (ίδιες μετοχές) 191.854 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,6088%Εν τω μεταξύ, μετά την αγορά 2.679.500 μετοχών της AXON Συμμετοχών στις 28/2/2008, η συμμετοχή της εταιρίας Μυστράς στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης μεταβλήθηκε από 1,7359 % σε 10,2392%, ενώ τα δικαιώματα ψήφου της μεταβλήθηκαν αντιστοίχως από 547.024 σε 3.226.524.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v