Ελτον: Αγορά 10.000 μετοχών από Η. Παπαθανασίου

Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Έλτον, προέβη στις 3/3/2008 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 97.000,00 ευρώ.

Ελτον: Αγορά 10.000 μετοχών από Η. Παπαθανασίου
Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Έλτον, προέβη στις 3/3/2008 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 97.000,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v