Μοτοδυναμική: Επιστροφή κεφαλαίου €0,03 ενέκρινε η ΓΣ

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής.

Μοτοδυναμική: Επιστροφή κεφαλαίου €0,03 ενέκρινε η ΓΣ

Αναγνωρίζοντας την πλήρη ανάκαμψη της εταιρίας και προσδοκώντας στην συνέχιση της θετικής της πορείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμική ΑΕΕ που διεξήχθη σήμερα 9 Μαΐου 2017, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της ΤΓΣ, αναλύθηκαν οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του 2016. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Μοτοδυναμικής το 2016 ανήλθε σε 50,1 εκ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του 2015 ήταν 45,9 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν σε 9,9 εκ. ευρώ με βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 19,9% έναντι 18,9% το 2015.Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,2 εκ και τα λειτουργικά κέρδη σε 1,3 εκ. σημειώνοντας αύξηση 35,7% και 70,3% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθαν στα 943 χιλ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίστηκε και το 2016 η δημιουργία θετικών χρηματοροών με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρίας που διαμορφώνεται πλέον στα 6 εκ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε :

«Δεδομένης της γενικής οικονομικής συγκυρίας, το 2016 αποτέλεσε για τον Όμιλό μας μια ιδιαίτερα ικανοποιητική χρονιά. Εκτός της επίτευξης των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ισχυροποιήσαμε τις θέσεις μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και παράλληλα επενδύσαμε και σε νέες δραστηριότητες. Επιπλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αμείβουμε τους μετόχους μας και με την εγκριθείσα διανομή μετρητών μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v