Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Προτείνει μέρισμα 0,11 ευρώ στους μετόχους

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλυεση της 22ας Ιουνίου τη διανομή μερίσματος συνολικά 695.750 ευρώ (μικτό ποσό).

Βογιατζόγλου: Προτείνει μέρισμα 0,11 ευρώ στους μετόχους
Την διανομή (καταβολή) μερίσματος προς τους μετόχους συνολικού ποσού 695.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,11 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, θα προτείνει η Βογιατζόγλου Systemns στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας,  ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2016 θα είναι η Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017,  ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2016 (record date) ηΤετάρτη, 5 Ιουλίου 2017 και  ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017.     

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v