Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚΕ

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουνίου 2017.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚΕ

Η ΓΕΚΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουνίου 2017, συγκροτήθηκε σε Σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αναλυτικά:

α. Εμμανουήλ Μανουσάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος − Εκτελεστικό Μέλος.

β. Δωροθέα Κεφάλα, Μέλος του Δ.Σ. − Εκτελεστικό Μέλος.

γ. Ευστάθιος Πάκης, Μέλος του Δ.Σ. − Εκτελεστικό Μέλος.

δ. Ιωάννης Κεφάλας, Μέλος του Δ.Σ. − Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ε. Δημήτριος Μίχαλος, Μέλος του Δ.Σ.− Μη Εκτελεστικό Μέλος.

στ. Χρήστος Πάκης, Μέλος του Δ.Σ. − Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ζ. Κοραλία Γεωργακοπούλου, Μέλος του Δ.Σ. − Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, λήγουσα την 31η Μαίου 2022, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v