Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust ΑΕΔΑΚ: Δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου η Regina Company

Η Regina Company προέβη εξωχρηματιστηριακά στην πώληση του συνόλου των 56.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε στην Alpha Trust.

Alpha Trust ΑΕΔΑΚ: Δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου η Regina Company

Η Alpha Trust, σε συνέχεια της από 20.4.2018 ενημέρωσης που έλαβε από τη μέτοχό της Regina Company Inc, γνωστοποίησε ότι η Regina Company Inc προέβη, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 18.4.2018, στην πώληση του συνόλου των 56.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε στην Alpha Trust, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 7,306% του συνόλου των μετοχών της Alpha Trust.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Regina Company Inc έπαψε να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Alpha Trust.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v