Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Χημικά: Αύξηση κερδών 27% το 2017

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εταιρείας βελτιώθηκαν από τα 2,63 στα 3,33 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2017 διαμορφώθηκαν στα 50,06 εκατ. ευρώ.

ΕΛΤΟΝ Χημικά: Αύξηση κερδών 27% το 2017

Σαφή βελτίωση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε η ΕΛΤΟΝ Χημικά το 2017, καθώς:

• Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 11,8%, από τα 113,5 στα 126,9 εκατ. ευρώ. Άνοδος παρατηρήθηκε τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στον κύκλο εργασιών στο εξωτερικό.
• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 6,74 εκατ. από 5,88 εκατ. το 2016.
• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας βελτιώθηκαν από τα 2,63 στα 3,33 εκατ. ευρώ (αύξηση 27%).
• Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2017 διαμορφώθηκαν στα 50,06 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους του 2018, θα επιδιωχθεί μια νέα αύξηση των εγχώριων πωλήσεων κατά 5% έως 7%, με ανάλογη ή και υψηλότερη ποσοστιαία άνοδο στα κέρδη, ενώ βελτίωση θα επιδιωχθεί και στις εργασίες του εξωτερικού.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ΕΛΤΟΝ Χημικά βρίσκεται σε αναζήτηση εξαγοράς εταιρειών στο εξωτερικό.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις φετινές προοπτικές, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει:

«Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, η ανθεκτικότητα της χημικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσσάρων ετών τροφοδοτήθηκε από άμεσα σχετιζόμενους κλάδους, όπως τα γεωργικά εφόδια, η μεταλλοβιομηχανία, τα δομικά υλικά και η βιομηχανία χρωμάτων.

Εξάλλου, η ομαλοποίηση της οικονομίας το τελευταίο έτος τροφοδότησε την επενδυτική δραστηριότητα των χημικών βιομηχανιών, με το σύνολο των επενδύσεων να αυξάνεται -σύμφωνα με το ΙΟΒΕ- κατά 9%.

Η εμβάθυνση σε περαιτέρω εκτιμήσεις ως προς τις προοπτικές της αγοράς δυσχεραίνεται, δεδομένων της ρευστότητας και αστάθειας που επικρατούν στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της, αφενός, σε νέα ανοίγματα και την επίτευξη νέων μεριδίων λόγω της αναδιοργάνωσης της αγοράς και αφετέρου, στην πάγια και περαιτέρω προσπάθεια συγκράτησης εξόδων».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v