Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Αγορά ακινήτου έναντι 650.000 ευρώ

Αγοράστηκε από την εταιρία προκειμένου να είναι διαθέσιμο για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεών της.

Χαϊδεμένος: Αγορά ακινήτου έναντι 650.000 ευρώ

Σε αγορά ακινήτου έναντι 650.000 ευρώ προχώρησε η εταιρεία Χαϊδεμένος, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της στο ΧΑ.

Αναλυτικά: 

Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι προέβη στις 10.7.2018 στην κατάρτιση της υπ' αριθμ. 1776/10.07.2018 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ισαβέλλας Δημοπούλου, δυνάμει της οποίας η Εταιρία αγόρασε από την εταιρία «ALTERO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ακίνητο έκτασης 5.258,37 τμ αντί τιμήματος 650.000 ΕΥΡΩ, το οποίο εξόφλησε ολοσχερώς, ευρισκόμενο εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου Αττικής και επί της οδού Αρχιμήδους, όμορο άλλου ακινήτου της Εταιρίας, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις αυτής. Το ως άνω ακίνητο αγοράστηκε από την Εταιρία προκειμένου να είναι διαθέσιμο για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v