Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παραιτήθηκε ο Σπ. Λαδάς από το ΔΣ της Μουζάκης

Ο κ. Λαδάς παραιτήθηκε στις 26/11/2018

Παραιτήθηκε ο Σπ. Λαδάς από το ΔΣ της Μουζάκης
Σύμφωνα  με την απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, που αναφέρεται  στο Πρακτικό της  11/12/2018 της Εταιρείας μας , η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έκανε αποδεκτή την από 26/11/2018 παραίτηση  του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού  μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου  κου Σπυρίδωνα Λαδά του Παύλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v