Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2019. Hμερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2019.

Paperpack: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018 ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Paperpack, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευσή τους που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1350  ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2019 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2019 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2019.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης την πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθούν αμοιβές συνολικού ύψους έως 43.333,33€ από τα κέρδη της χρήσεως, σε προσωπικό της εταιρείας.

Οι μέτοχοι της Paperpack αποφάσισαν, εξάλλου, την ανάκληση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και την εκλογή των κ.κ. Τσουκαρίδη Ιωάννη του Πέτρου, Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου, Δημήτριο Αντωνάκο του Αναστασίου, Τίτο Βασιλόπουλο του Περικλή, Λάμπρο Φράγκο του Ευθυμίου, Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη,  Σαμουήλ -Σάμη Δαυίδ του Ισαάκ, Δημήτριο Λαδόπουλο του Μιχαήλ και Νικόλαο Ζέτο του Δημοσθένη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Η  θητεία  του  νέου  Δ.Σ  ορίζεται  τριετής. Το ως άνω  Διοικητικό Συμβούλιο  θα  διοικήσει  την  εταιρία τα  τρία (3) επόμενα  έτη,  ήτοι  μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός αν ήθελε  αποφασίσει  διαφορετικά  η  ΓΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v