Ο Νέλλος Κανελλόπουλος νέος πρόεδρος στην Τιτάν

Ποια μέλη παραιτήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο και ποια αναλαμβάνουν.

Ο Νέλλος Κανελλόπουλος νέος πρόεδρος στην Τιτάν

Τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλαν στις 31.7.2019, οι Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Βασίλειος Ζαρκαλής, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μιχαήλ Κολακίδης, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Πέτρος Σαμπατακάκης, παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ετσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε την εκλογή ενός νέου μέλους, του κ. Ιωάννη Πανιάρα, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα το 2020.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και εξέλεξε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο αυτού ως εξής:

1. Νέλλος Κανελλόπουλος του Αγγέλου, Πρόεδρος

2. Δώρος Κωνσταντίνου του Γιάγκου, Αντιπρόεδρος

3. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Ιωάννης Πανιάρας του Ηλία, Εντεταλμένος Σύμβουλος

5. Ηρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Μέλος

6. Ευθύμιος Βιδάλης του Ορέστη, Μέλος

7. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, Μέλος

8. Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα του Δημοσθένη, Μέλος

9. Ιωάννα Παπαδοπούλου του Ευαγγέλου, Μέλος

10. Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Μέλος

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ως εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Νέλλο Κανελλόπουλο, Δημήτριο Παπαλεξόπουλο και Ιωάννη Πανιάρα και ως μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Δώρο Κωνσταντίνου, Ηρώ Αθανασίου, Ευθύμιο Βιδάλη, Αλέξανδρο Μακρίδη, Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα, Ιωάννα Παπαδοπούλου και Πλούταρχο Σακελλάρη.

Σύμφωνα με την από 7.6.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, έξι από τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Ηρώ Αθανασίου, Αλέξανδρος Μακρίδης, Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα, Ιωάννα Παπαδοπούλου και Πλούταρχος Σακελλάρης έχουν ορισθεί ως ανεξάρτητα μέλη αυτού».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v