Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Αύξηση 37,6% στα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Η κερδοφορία ενισχύθηκε από τη σημαντική άνοδο των πωλούμενων όγκων στο πετρέλαιο θέρμανσης τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, την προώθηση των εμπλουτισμένων καυσίμων “revolution” και την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου.

Revoil: Αύξηση 37,6% στα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Σημαντική άνοδο κατά 37,6% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. το εννεάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κλείνοντας στα € 1,94 εκατ. έναντι € 1,41 εκατ. το 2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε από τη σημαντική άνοδο των πωλούμενων όγκων στο πετρέλαιο θέρμανσης τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, την προώθηση των εμπλουτισμένων καυσίμων “revolution” και την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου.

Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν στα € 508,39 εκατ. το εννεάμηνο του 2019 από € 518,15 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,88% λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων (τους τελευταίους μήνες του εννιαμήνου) καθώς οι πωλούμενοι όγκοι κινήθηκαν οριακά υψηλότερα.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της Εταιρίας ανήλθαν στα 533,5 εκατ. λίτρα, έναντι 528,2 εκατ. λίτρα το 2018, εμφανίζοντας αύξηση 1% περίπου.

Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν απώλειες 4%, οι βενζίνες 8% και το πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική άνοδο 27% περίπου.

Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα €18,56 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €17,85 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €7,41 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 έναντι €6,10 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 21,5%.

Παράλληλα, στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου στόχου της για σταδιακή μείωση του Τραπεζικού της Δανεισμού, η Εταιρία το εννεάμηνο του 2019 μείωσε τα Τραπεζικά της Δάνεια κατά € 2,6 εκατ.

Το εννεάμηνο του 2019, η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών χαρακτηρίστηκε από την σημαντική άνοδο των πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως λόγω του ψυχρού χειμώνα το πρώτο τετράμηνο του έτους αλλά και την οριακή αύξηση των πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης.

Η REVOIL ακολουθώντας το επιχειρηματικό της πλάνο για το 2019, ενέταξε τους πρώτους εννέα μήνες του έτους 23 νέα πρατήρια στο δίκτυο με τα σήματά της, ενίσχυσε με σειρά προωθητικών ενεργειών τις πωλήσεις των εμπλουτισμένων καυσίμων της “revolution”, ενώ συνέχισε τη δυναμική ανάπτυξη της νέας κάρτας στόλου για επαγγελματίες “Revoil fuel Card”.

Επιπλέον, για την αύξηση της επισκεψιμότητας σε πρατήρια της Εταιρίας και κατ΄επέκταση του μεριδίου αγοράς σε συγκεκριμένες περιοχές, σχεδίασε και υλοποίησε στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες και διαγωνισμούς για το καταναλωτικό κοινό.

Με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των 25 χρόνων λειτουργίας της REVOIL, η Εταιρία έχει ξεκινήσει διαφημιστική καμπάνια σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και σε sites υψηλής επισκεψιμότητας, με την οποία υποστηρίζει μια νέα προωθητική ενέργεια που υλοποιείται ταυτόχρονα στα πρατήριά της σύμφωνα με την οποία κάθε καταναλωτής που αγοράζει καύσιμα αξίας 25€ και άνω, παίρνει δώρο 1 γυάλινο ποτήρι, έχοντας τη δυνατότητα σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει τη δική του συλλογή από ποτήρια και μάλιστα διαφορετικών ειδών.

Η πορεία της REVOIL το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης εξελίσσεται εξίσου ενθαρρυντικά αναμένοντας και τις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης οι οποίες σε ενδεχόμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών θα ενισχυθούν περαιτέρω. Θα πρέπει να τονισθεί ότι δύο σημαντικοί παράγοντες που δεν μπορούν εύκολα να οριοθετηθούν και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των αποτελεσμάτων όλων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών είναι οι καιρικές συνθήκες και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων καυσίμων.

Η REVOIL καταρτίζει το επιχειρηματικό της πλάνο αξιολογώντας τη μεταβλητότητα των δύο αυτών παραμέτρων, αμβλύνοντας τις τυχόν αρνητικές συνέπειες μέσω της ενίσχυσης των εμπλουτισμένων καυσίμων της και των στοχευμένων δράσεων ανά γεωγραφική περιοχή και διατηρώντας ελάχιστο ύψος αποθεμάτων όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v