ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 18/12 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,17 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 18/12 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,17 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €19.366.219,12 με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v