Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παϊρης: Καταρχήν συμφωνία με τις τράπεζες για αναχρηματοδότηση δανείων

Η αναχρηματοδότηση αφορά δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τις Τράπεζες, ποσού ευρώ 8.264.000 και την παροχή επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως ευρώ 700.000 για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών.

Παϊρης: Καταρχήν συμφωνία με τις τράπεζες για αναχρηματοδότηση δανείων

Η εταιρία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ» ανακοίνωσε την καταρχήν επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., σχετικά με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις Τράπεζες, ποσού ευρώ 8.264.000 και την παροχή επιπλέον χρηματοδότησης ύψους έως ευρώ 700.000 για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών της σκοπών.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της Εταιρίας και θυγατρικής αυτής, καθώς και με την παροχή εγγύησης από θυγατρική της εταιρία και για την έκδοση του οποίου πρόκειται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο προσεχές διάστημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v