Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης για τις 7 Μαίου

Η Γενική Συνέλευση, λόγω των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσους μετόχους επιθυμούν να παρευρεθούν στη σχετική συνεδρίαση, ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης.

Inform Λύκος: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης για τις 7 Μαίου

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ που πραγματοποιήθηκε την 28η Απριλίου 2020, παρέστη ένας μέτοχος εκπροσωπώντας 14.568.053 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 70,793% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκε η παρακάτω απόφαση:

Θέμα: «Προσαρμογή/εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει - Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, απόδοση στη δημοτική γλώσσα όλων των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο»

Η Γενική Συνέλευση, λόγω των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσους μετόχους επιθυμούν να παρευρεθούν στη σχετική συνεδρίαση, ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ως άνω θέματος για την 7η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v