Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στις 11 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07/μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

ΕΧΑΕ: Στις 11 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07/μετοχή

Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαΐου 2020, το μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0035 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,0665 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (αποκοπή Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v