Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καράτζη: Με 100% η ΑΝΤΚΑΡ και τα συντονισμένα πρόσωπα

Ολοκληρώθηκε το squeeze out για τις μειοψηφίες τις εισηγμένης από την ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη.

Καράτζη: Με 100% η ΑΝΤΚΑΡ και τα συντονισμένα πρόσωπα

Η Καράτζη Α.Ε. γνωστοποίησε, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ότι, στις 18.06.2020 ολοκληρώθηκε η καταχώρηση της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στο Σύστημα Αυλων Τίτλων, ως κατόχου 7.899.588 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς του Προτείνοντος, που ασκήθηκε, σε συνέχεια και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/881/27.05.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Ν.3461/2006 κατέχουν σήμερα συνολικά 14.679.792 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σε διαφορετική ανακοίνωση, η εταιρία σημειώνει ότι η ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη ελέγχεται από τον κύριο Καράτζη Αντώνιο του Μιλτιάδη, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, ο οποίος ελέγχει πλέον άμεσα το 46,19% και έμμεσα το 53,81 % δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Το συνολικό ποσοστό του κυρίου Καράτζη Αντώνιου του Μιλτιάδη ανέρχεται στο 100,00% (ή 14.679.792 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ.Ω

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v