Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα σχέδια για τις ξένες αγορές κάνει η Ολυμπος

Παρά την αύξηση τζίρου, η γαλακτοβιομηχανία κατέγραψε κάμψη του περιθωρίου κέρδους κατά 3%. Τα σχέδια για τις ξένες αγορές και τον τομέα των αναψυκτικών. Αντι-Covid19 δανειοδότηση από το ΤΕΠΙΧ, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Νέα σχέδια για τις ξένες αγορές κάνει η Ολυμπος

Αύξηση πωλήσεων στην εσωτερική αγορά αλλά και ανάπτυξη των εξαγωγών της πέτυχε το 2019 η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία, γνωστά υπό το brand Όλυμπος.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 372,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9,8%, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό άγγιξαν τα 70 εκατ. ευρώ από 56 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο όμιλος διαθέτει παραγωγή και σημαντική θέση στη Ρουμανία, αλλά και θυγατρικές εταιρείες τόσο στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη όσο και σε Ιταλία, Βρετανία και εσχάτως Σουηδία, ενώ επενδύει και στο άνοιγμα της γερμανικής αγοράς.

Τα μεικτά κέρδη ωστόσο υποχώρησαν κατά 2,73% στα 75,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 49,051 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,46%. Στην τελευταία χρήση, το μεικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 20% από 23%, γεγονός για το οποίο η εταιρεία δεν δίνει εξηγήσεις στην αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων, ωστόσο τα κέρδη EBITDA επιβαρύνθηκαν τόσο με συναλλαγματικές διαφορές ύψους 1,282 εκατ. ευρώ αλλά και από αυξημένες αποσβέσεις (κατά 1,5 εκατ. ευρώ). Έτσι, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 23,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,2% και τα μετά φόρων στα 18,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,54%.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €132,5 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως ομολογιακό δάνειο που σύναψε η εταιρεία, με το οποίο αναδιάρθρωσε σημαντικό μέρος του δανεισμού της και με το οποίο θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας. Σημειώνεται δε ότι η εταιρεία μέσα στο 2020 προχώρησε στην έκδοση 2 ισόποσων κοινών ομολογιακών δανείων με τις τράπεζες ALPHA BANK και EUROBANK, αξίας 10 εκατ. ευρώ έκαστο, με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο όμιλος προσβλέπει σε ενδυνάμωση των εξαγωγών του και διατήρηση των μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του στην αγορά των αναψυκτικών. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2020, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία απέκτησε την εταιρεία αναψυκτικών ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ με έδρα τα Τρίκαλα, ενώ μέσω αυτής απέκτησε και την πλειοψηφία της εταιρείας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΔΟΥΜΠΙΑ - ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΑΕ.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v