Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Forthnet: Με ποσοστό 14,1% η Crystal Almond Holdings

Η Crystal Almond Holdings Limited ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited, Crystal Almond S.a.rl και WIND Hellas 36.332.457 δικαιώματα ψήφου.

Forthnet: Με ποσοστό 14,1% η Crystal Almond Holdings

Η εταιρεία Forthnet A.E.ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.10.2020, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 09.10.2020 ανακοίνωσή της, ότι σύμφωνα με την από 19.10.2020 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η Crystal Almond Holdings Limited ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited, Crystal Almond S.a.rl και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) 36.332.457 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,1% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v