Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Forthnet: Στο 9,63% το ποσοστό των Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc.

Η Δημοκρατία της Τυνησίας ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc. 24.887.737 δικαιώματα ψήφου.

Forthnet: Στο 9,63% το ποσοστό των Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc.
Η εταιρεία Forthnet A.E. ανακοίνωσε κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.10.2020, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 09.10.2020 ανακοίνωσή της, ότι, σύμφωνα με την από 22.10.2020 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η Δημοκρατία της Τυνησίας ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) 24.887.737 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v