Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιασώ: Παραιτήθηκε ο Ι. Βασιλόπουλος από μέλος του ΔΣ

Η εταιρεία αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Ιασώ: Παραιτήθηκε ο Ι. Βασιλόπουλος από μέλος του ΔΣ

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.»  ανακοίνωσε ότι την 2α Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση που υπέβαλε το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Βασιλόπουλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 09.10.2022, παρατεινόμενη αυτόματα, βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας αλλά και του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 4548/2019 όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος.

Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.

Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σπυρόπουλος Σπυρίδων του Παύλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Demalde Federico Alvarez, του Jovino, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Van Steenkiste James Peter, του Dwight, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v