Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Στο 25,14% αυξήθηκε το ποσοστό του John Arthur Bray Croker

ο κος John Arthur Bray Croker την 11η Νοεμβρίου 2020, προχώρησε σε αγορά μετοχών κατά την οποία επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και συγκεκριμένα ξεπέρασε το ποσοστό του 25%.

Q&R: Στο 25,14% αυξήθηκε το ποσοστό του John Arthur Bray Croker

Η Quality & Reliability γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τον κο John Arthur Bray Croker την 12η Νοεμβρίου 2020, ο κος John Arthur Bray Croker την 11η Νοεμβρίου 2020, προχώρησε σε αγορά μετοχών κατά την οποία επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και συγκεκριμένα ξεπέρασε το ποσοστό του 25% που κατείχε (άμεσα και έμμεσα) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και συγκεκριμένα κατέχει 25,1431% άμεσα και έμμεσα σε μετοχές εκδόσεως της εταιρείας καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή ο κος John Arthur Bray Croker κάτεχει :

* άμεσα 6.535.400 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,8997% του μετοχικού κεφαλαίου

* έμεσσα 340.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2434% του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικά άμεσα και έμμεσα κατέχει 6.875.400 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,1431% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v