Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Εγκρίθηκε η διάσπαση σε Holding και νέα τράπεζα

Καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η έγκριση της διάσπασης, με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και η εισφορά του στη «νέα Πειραιώς». Σε Συμμετοχών μετατρέπεται η εισηγμένη. Ποιες συμμετοχές θα διατηρήσει.

Πειραιώς: Εγκρίθηκε η διάσπαση σε Holding και νέα τράπεζα

Εγκρίθηκε και τυπικά η απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς και η εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία, με μετατροπή της εισηγμένης σε εταιρεία Συμμετοχών.

Σήμερα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η έγκριση της διάσπασης, βάσει της οποίας εισφέρεται σε νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των τραπεζικών δραστηριοτήτων της τράπεζας. 

Εξαιρούνται οι ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II), που εξέδωσε πέρσι τον Ιούνιο ( 400 εκατ. ευρώ) και τον περασμένο Φεβρουάριο ( 500 εκατ. ευρώ) η Τράπεζα Πειραιώς, όπως και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ( Contingent Convertible –CoCos), ονομαστικής αξίας 2,04 δισ. ευρώ.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα παραμείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings (Μένουν στη Συμμετοχών CoCos και Tier II- Τι ισχύει με τα δικαιώματα των εργαζομένων) μαζί με έναν «κουμπαρά» 0,9 δισ. ευρώ. Με την παραπάνω ρευστότητα η Holding θα καλύψει ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης αξίας 900 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει η κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς».

Το hive-down, κατά το πρότυπο της Eurobank, διενεργείται, προκειμένου η ζημιά από τις δύο τιτλοποιήσεις, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ ( project Phoenix και Vega), να εγγραφεί στη Συμμετοχών και όχι στην κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς». Έτσι, θα αποφευχθεί η ενεργοποίηση της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη, για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, προκειμένου να συμψηφισθεί η αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση διοίκησης, ο εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας Tier II ή Additional Tier I από τη Συμμετοχών, «κατά την ευρέως αποδεκτή πρακτική σε διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, κατά την οποία η άντληση εποπτικών κεφαλαίων διενεργείται από την απώτερη μητρική, προς περαιτέρω διοχέτευσή τους στις θυγατρικές τράπεζες».

Οι συμμετοχές που θα παραμείνουν στη Holding

Το σύνολο των συμμετοχών της Τράπεζας Πειραιώς μεταβιβάζεται στην νέα τραπεζική εταιρεία, με εξαίρεση α)την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, Πειραιώς Agency, β) την ουκρανική τράπεζα JSC Piraeus Bank και γ) την εταιρεία έκδοσης πιστωτικών τίτλων, Piraeus Group Capital. Οι τρεις παραπάνω εταιρείες θα μείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings.

Επιπρόσθετα, η Συμμετοχών διατηρεί το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, μέρος των οποίων θα πωλήσει στους προτιμητέους επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα το αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της, προκειμένου να πετύχει τις προϋποθέσεις από-αναγνώρισης των τιτλοποιημένων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα υποχωρήσει στο 30%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ και θα διαιρείται σε 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 2020 η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνιζε ίδια κεφάλαια 5,62 δισ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v