Νέες πιστοποιήσεις για την ΕΔΑ Αττικής από την TÜV HELLAS

H TÜV HELLAS επιθεώρησε και πιστοποίησε την ΕΔΑ Αττικής για το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 39001:2012.

Νέες πιστοποιήσεις για την ΕΔΑ Αττικής από την TÜV HELLAS

Την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), σε μια σειρά από καίριους τομείς και δραστηριότητες για τη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεώρησε και πιστοποίησε την ΕΔΑ Αττικής για το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 39001:2012. Η εν λόγω πιστοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αφορά στη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της εταιρείας και συντελεί στην ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και στην ομαλή λειτουργία του τομέα. Επίσης η ΕΔΑ Αττικής πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στο ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας καθώς και στο ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Επιπλέον, επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε την ΕΔΑ Αττικής σε μια σειρά από πεδία που αφορούν μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων της που σχετίζονται τόσο με τις εγκαταστάσεις της όσο και με τους εργαζομένους της.

Συγκεκριμένα, πέραν του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, η ΕΔΑ Αττικής διατήρησε την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ISO 45001:2018 για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. ενώ

Η επιθεώρηση και επαναπιστοποίηση της ΕΔΑ Αττικής είναι επιστέγασμα της πολυετούς και άψογης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών που ξεκίνησε από το έτος 2006.

Σήμερα, χάρη στις προσπάθειες και το έργο της ΕΔΑ Αττικής, πάνω από 400.000 νοικοκυριά, 7.500 επαγγελματίες και 222 μεγάλοι εμπορικοί και μεγάλοι βιομηχανικοί πελάτες, έχουν πρόσβαση στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι η ΕΔΑ Αττικής, έχει εκπονήσει ένα επενδυτικό πλάνο, συνολικού προϋπολογισμού 130 εκ. Ευρώ για την επόμενη πενταετία, που αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη διείσδυση του φυσικού αερίου, του πλέον φιλικού προς το περιβάλλον συμβατικού καυσίμου, σε όσο το δυνατό περισσότερους δήμους της Αττικής και ιδιαίτερα σε εκείνους που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά σύνδεσης καταναλωτών. Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία προχωρά με επιδόσεις ρεκόρ σε ό,τι αφορά στην κατασκευή υποδομών και στην επέκταση του δικτύου διανομής, αλλά και σε ό,τι αφορά στις νέες συνδέσεις.

Ο κ. Νέστορας Παπαρούπας Product Manager της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε σχετικά: «Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στην οδική μεταφορά καθώς και στην εφαρμογή της Πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε είδους Οδικού συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της εταιρίας, είτε τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου. Με την πιστοποίηση της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αποδεικνύει τη δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, αλλά και την ευαισθητοποίησή της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο»

Η κα Νικολέττα Αργυροπούλου, Διευθύντρια Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της ΕΔΑ Αττικής δήλωσε: «Μετά από συστηματική και ομαδική προσπάθεια των εργαζομένων της, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής πρόσθεσε τρία νέα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης στη λειτουργία της. Με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία μας αποδεικνύει τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της και όλων των επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες και τα συστήματά μας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για την Εταιρεία μας, τους μετόχους και τους καταναλωτές.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v